Tháng 7 182009
 
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Email
  • RSS

Giảng nghĩa:

Nguồn gốc: chương Nhân Gian Huấn, sách Hoài  Nam Tử 《淮南子·人间训》
Giản thể: 塞翁失马,安知祸福
Phồn thể: 塞翁失馬,安知禍福
Phiên âm: sàiwēng shī mǎ, ān zhī huò fú
Âm Hán  Việt: Tái Ông thất mã, yên tri họa phúc
Nghĩa: Tái  Ông (ông già ở biên ải) mất ngựa, biết đâu là họa hay phúc?

Điển:

Giản thể: 近塞上之人有善术者,马无故亡而入胡。人皆吊之。其父曰:“此何遽不为福乎?”居数月,其马将胡骏马而归。人皆贺之。其父曰:“此何遽不能为祸乎?”家富良马,其子好骑,堕而折其髀。人皆吊之。其父曰:“此何遽不为福乎?”居一年,胡人大入塞,丁壮者引弦而战,近塞之人,死者十九,此独以跛之故,父子相保。

Phồn thể: 近塞上之人有善術者,馬無故亡而入胡。人皆吊之。其父曰:“此何遽不為福乎?”居數月,其馬將胡駿馬而歸。人皆賀之。其父曰:“此何遽不能為禍乎?”家富良馬,其子好騎,墮而折其髀。人皆吊之。其父曰:“此何遽不為福乎?”居一年,胡人大入塞,丁壯者引弦而戰,近塞之人,死者十九,此獨以跛之故,父子相保。

Âm Hán Việt: Cận tái thượng chi nhân hữu thiện thuật giả, mã vô cố vong nhi nhập  Hồ. Nhân giai điếu chi. Kì phụ viết: “Thử hà cự bất vi phúc hồ?” Cư sổ nguyệt, kì mã tướng Hồ tuấn mã nhi quy. Nhân giai hạ chi, kì phụ viết: “Thử hà cự bất năng vi họa hồ?” Gia phú lương mã, kì tử hiếu kị, đọa nhi chiết kì bễ. Nhân giai điếu chi, kì phụ viết: “Thử hà cự bất vi phúc hồ?” Cư nhất niên, Hồ nhân đại nhập tái, đinh tráng giả dẫn huyền nhi chiến, cận tái chi nhân, tử giả thập cửu, thử độc dĩ bả chi cố, phụ tử tương bảo.

Giải nghĩa từ:

Tái塞: biên ải
Cự 遽: (phó từ)
Tướng 将: sai khiến, điều khiển
Bễ 髀: đùi
Dẫn huyền nhi chiến 引弦而战: (huyền: dây cung) cầm cung mà chiến đấu, ý nói cầm lấy vũ khí mà chiến đấu.
Tử giả thập cửu死者十九: Mười người thì có chín người chết.
Bả 跛: què chân

Dịch nghĩa:

Ở gần biên ải có người giỏi thuật số, con ngựa vô cớ đi mất vào đất Hồ. Mọi người đều đến chia buồn, người cha nói: “Việc đó biết đâu lại là phúc?” Sau vài tháng, con ngựa dẫn theo một con tuấn mã đất  Hồ về. Mọi người đều đến chúc mừng, người cha nói: “Việc đó biết đâu lại chẳng thành họa?” Nhà giàu có ngựa tốt, anh con trai thích cưỡi ngựa, bị ngã mà gãy đùi. Mọi người đến chia buồn, người cha nói: “Việc đó biết đâu lại là phúc?” Mấy năm sau, người Hồ tràn vào biên ải, đinh tráng đều cầm vũ khí chiến đấu, những người vùng biên ải chết đến chín phần. Duy (anh con trai) vì bị gãy chân, mà hai cha con đều bình yên.

Về tác giả admin

Tên thật là Lê Huy Hoàng, sinh năm 1986, thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng (đại học Nhân Dân - Trung Quốc). Các bạn có thể ghé thăm trang cá nhân của tác giả tại đây.