Tháng 6 172009
 
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Email
  • RSS

nữ oa

Tổng quát:

Giản thể: 女娲补天
Phồn thể: 女媧補天
Phiên âm: Nǚwá bǔtiān
Nguồn gốc: truyện thần thoại dân gian, ghi chép trong thiên Lãm Minh Huấn, sách Hoài Nam Tử 《淮南子·览冥训》

Nguyên văn:

Giản thể:

往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载,火爁炎而不灭,水浩洋而不息,猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱,于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极。杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水。苍天补,四极正,淫水涸,冀州平,狡虫死,颛民生。

Phồn thể:

往古之時,四極廢,九州裂,天不兼覆,地不周載,火爁炎而不滅,水浩洋而不息,猛獸食顓民,鷙鳥攫老弱,於是女媧煉五色石以補蒼天,斷鰲足以立四極。殺黑龍以濟冀州,積蘆灰以止淫水。蒼天補,四極正,淫水涸,冀州平,狡蟲死,顓民生。

Âm Hán  Việt:

Vãng cổ chi thời, tứ cực phế, Cửu Châu liệt, thiên bất kiêm phúc, địa bất chu tải,hỏa lạm viêm nhi bất diệt, thủy hạo dương nhi bất tức, mãnh thú thực chuyên dân, chấp điểu tước lão nhược, ư thị Nữ Oa luyện ngũ sắc thạch dĩ bổ thương thiên, đoạn ngao túc dĩ lập tứ cực. Sát hắc long dĩ tế Kí Châu, tích lư hôi dĩ chỉ dâm thủy. Thương thiên bổ, tứ cực chính, dâm thủy hạc, Kí Châu bình, giảo trùng tử, chuyên dân sinh.

Giải nghĩa từ:

四极 Tứ cực: bốn cột chống trời. 四极废 tứ cực phế: bốn cột chống trời bị đổ.
爁(làn)炎 Lạm viêm (có bản chép là diệm 焱): lửa cháy dữ dội
颛(zhuān)民 Chuyên dân: dân lành
鸷(zhì)鸟 Chấp điểu: một loài chim dữ
攫 (jué) Tước: dùng móng vuốt quắp
鳌 (áo) Ngao: loài rùa biển khổng lồ trong truyền thuyết
淫水 Dâm thủy: nước lũ.
狡虫 giảo trùng: ở đây chỉ các loài thú dữ lớn

Dịch nghĩa:

Thời thượng cổ, bốn cột chống trời bị đổ, mặt đất nứt nẻ, trời không thể che hết vạn vật, đất không thể chứa nổi vạn vật. Lửa cháy dữ dội không thôi, nước lớn liên miên không dứt, mãnh thú ăn thịt dân lành, chim dữ bắt người già trẻ nhỏ. Thế là Nữ Oa luyện đá ngũ sắc để vá trời, cắt chân con ngao để dựng cột chống, giết rồng đen để cứu Kí Châu, tích tro cây lau để ngăn nước lũ. Trời được vá, bốn cột được dựng trở lại, nước lũ rút, Kí Châu yên, thú dữ chết, dân lành được sống.

Về tác giả admin

Tên thật là Lê Huy Hoàng, sinh năm 1986, thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng (đại học Nhân Dân - Trung Quốc). Các bạn có thể ghé thăm trang cá nhân của tác giả tại đây.